30 czerwca 2020

Oferta pracy

PrzedmiotFizyka z astronomią
Termin składania dokumentów2020-08-16
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin4
Opis

Szkoła Podstawowa nr 41 w Wałbrzychu, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej.
Wymagane kwalifikacje z zakresu socjoterapii lub resocjalizacji lub pedagogiki resocjalizacyjnej
wskazane doświadczenie w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych
jeśli aplikacja będzie składana mailowo proszę napisać w tytule: "aplikacja - nauczyciel fizyki"

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołyMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu
MiastoWałbrzych
Kod pocztowy58-307
AdresWładysława Orkana
PowiatWałbrzych
Gminagmina miejska Wałbrzych
Telefon748431783
E-mailsoswwalbrzych@wp.pl