20 maja 2020

Oferta pracy

PrzedmiotInne
Termin składania dokumentów2020-07-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin10
Opis

Publiczne Przedszkola Wrocławskie Skauty poszukują osoby do prowadzenia dodatkowych zajęć z integracji sensorycznej

Wymagania

· ukończone studia podyplomowe z terapii integracji sensorycznej

· uprawnienia do przeprowadzania diagnozy i terapii SI

· osoba lubiąca pracę z dziećmi

· osoba uśmiechnięta, pogodna i cierpliwa

· mile widziane doświadczenia w pracy z przedszkolakami

· kreatywność

· dyspozycyjność

Oferujemy

· atrakcyjne wynagrodzenie

· możliwość dostosowania czasu pracy

· pracę w pełni wyposażonej Sali

· miłą atmosferę

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Robert Burszewski, informuje:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Burszewski, ul. Litomska 24/6, 53-641 Wrocław, numer telefonu: +48 71 349 37 04.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w szkole.

6.Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania szkoły w zakresie ochrony danych osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolna.

Typ szkołyPrzedszkole
Nazwa szkołyPubliczne Przedszkole Wrocławskie Skauty II
MiastoWrocław
Kod pocztowy51-315
AdresKiełczowska 177
PowiatWrocław
Gminagmina miejska Wrocław
Telefon666818055
E-mailjustyna.dziasek@wroclawskieskauty.pl