11 września 2017

Oferta pracy

PrzedmiotJęzyk polski
Termin składania dokumentów2017-09-30
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin19
Opis

Nauczyciel języka polskiego z kwalifikacjami do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna, rewalidacja)

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołyPubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej
MiastoWałbrzych
Kod pocztowy58-316
Adresul. Palisadowa 48
PowiatWałbrzych
Gminagmina miejska Wałbrzych
Telefon748432186
E-mailsekretariat@zsi.edu.pl