12 maja 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Termin składania dokumentów2022-06-03
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin30
Opis

Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowawcy na okres roku szkolnego 2022/2023 (od 1 września 2022), w wymiarze 1 etatu (30/30 godzin tygodniowo pracy opiekuńczo-wychowawczej).
Nauczycielem może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 t.j. z dnia 2019.11.15) i spełnia warunki zgodnie z § 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017.1575 z dnia 2017.08.24) – ukończona pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z młodzieżą powyżej 15 roku życia
i umiejętność pomocy w nauce (szczególnie z matematyki, chemii, języka angielskiego).
Nabór na stanowisko nauczyciela, przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie komisja konkursowa dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym bez udziału kandydatów i typuje osoby do drugiego etapu postępowania.
2) drugi etap polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej zbadać:
a. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe
wykonywanie powierzonych obowiązków;
b. posiadaną wiedzę w zakresie proponowanego zakresu czynności;
Dokumenty aplikacyjne osób zainteresowanych pracą powinny zawierać:
1) list motywacyjny;
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje
Zawodowe;
4) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji;
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych.
Z wybraną osobą umowa zostanie zawarta pod warunkiem dostarczenia:
1) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na
stanowisku nauczyciela-wychowawcy, w tym pracy w godzinach nocnych;
2) zaświadczenia o niekaralności;
Termin składania dokumentów: 03 czerwca 2022 roku do godziny 15:00.
Dokumenty należy składać zdalnie wysyłając dokumenty na adres mail bursa1@jeleniagora.pl lub osobiście w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5, 7 w godzinach 8:00 – 14:00 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty (dokumenty muszą dotrzeć do 03 czerwca 2022 roku do godziny 15:00 do naszej placówki).
Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu powiadomione zostaną indywidualnie.

Krzysztof Raczek
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyBursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
MiastoJelenia Góra
Kod pocztowy58-500
AdresJana Kilińskiego, 5, 7
PowiatJelenia Góra
Gminagmina miejska Jelenia Góra
Telefon756453270
E-mailbursa1@jeleniagora.pl