11 września 2017

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2017-09-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin10
Opis

Stanowisko: Nauczyciel-psycholog
Wymiar czasu pracy: 10/28 etatu
Wykształcenie: Studia wyższe na kierunku psychologia. Przygotowanie pedagogiczne
Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla nich, w tym konsultacje indywidualne.
3. Badania predyspozycji osobowościowych uczniów sprawiających trudności wychowawcze lub mających zaburzenia zachowania i emocji.
4. Diagnoza zachowań agresywnych wśród uczniów oraz inne badania psychologiczne wynikające z bieżących potrzeb szkoły lub zaistniałej sytuacji.
5. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie
MiastoJędrzychów
Kod pocztowy59-101
AdresJędrzychów 24a
Powiatpolkowicki
Gminaobszar wiejski Polkowice
Telefon768459818
E-mailspj_ksieg@wp.pl