12 maja 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2022-05-30
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin22
Opis

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu zatrudni do pracy Psychologa:
- praca od 01.09.2022 r.
- umowa na czas zastępstwa
- wymiar etatu 22/22
- kwalifikacje zgodne z przedmiotem

Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika– proces rekrutacji
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Przystankowa 32, 52-235 Wrocław, tel. +48 71 798 68 46 e-mail: post@sp23wroc.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować
e -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o:
- (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach prawa
- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.
6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
7. Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres roku od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji lub do momentu wycofania zgody.
8. Przysługują Państwu prawa, w zależności od podstawy przetwarzania
- wypełnienie obowiązku prawnego – prawo do żądania: dostepu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- zgoda – prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa nr 23, im. Stefana " Grota" Roweckiego
MiastoWrocław
Kod pocztowy52-235
Adresul. Przystankowa 32
PowiatWrocław
Gminadelegatura Wrocław-Krzyki
Telefon717986846
E-mailapaszkowska0805@wroclawskaedukacjja.pl