30 czerwca 2020

Oferta pracy

PrzedmiotWychowanie do życia w rodzinie
Termin składania dokumentów2020-08-16
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin42
Opis

Szkoła Podstawowa nr 41 w Wałbrzychu, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie
3 klasy po 14 godzin w skali roku
Wymagane kwalifikacje z zakresu socjoterapii lub resocjalizacji lub pedagogiki resocjalizacyjnej
wskazane doświadczenie w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych
jeśli aplikacja będzie składana mailowo proszę napisać w tytule: "aplikacja - nauczyciel wdż"

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołyMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu
MiastoWałbrzych
Kod pocztowy58-307
AdresWładysława Orkana 55
PowiatWałbrzych
Gminagmina miejska Wałbrzych
Telefon748431783
E-mailsoswwalbrzych@wp.pl